INTERNA, kardiologie a tělovýchovné lékařství (TVL)

MUDr. Radka Adámková, Ph.D.

Zahradníkova 2/8
602 00 Brno
Telefon: 541 552 221 - Interna a Kardiologie v době ordinace
- NELZE OBJEDNAT TVL PROHLÍDKY
Mobil: 603 707 138 - POUZE TVL prohlídky
E-mail: int.amb@seznam.cz - POUZE objednání E-RECEPTu

zdravotní sestra: Jana Cahová

Jana Cahová

Vzdělání a odborná kvalifikace

       -    1981        Maturita na Střední zdravotnické škole Košice

       -    2011        Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra

       -    2013        Kurz První pomoci

       -    2018        Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Přehled zaměstnání

       -    1981 – 1985        Fakultní dětská nemocnice, oddělení interna a hemodialýza

       -    1991 – 1999        Sdružení zdravotnických zařízení Brno II, poliklinika Zahradníkova, ambulance dermatovenerologie

       -    1999 – 2014        Sdružení zdravotnických zařízení Brno II, poliklinika Zahradníkova, ambulance interní

       -    2014 – dosud       Soukromá interní ambulance