INTERNA, kardiologie a tělovýchovné lékařství (TVL)

MUDr. Radka Adámková, Ph.D.

Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno

Interna a kardiologie - tel: 737 724 301, pouze v době ordinačních hodin ambulance

Sportovní prohlídky - info k objednání na prohlídku v sekci KONTAKT

E-mail: int.amb@seznam.cz - pouze objednání eReceptu

zdravotní sestra: Bc. Martina Horáková

PODMÍNKY A NÁPOVĚDA K REZERVACI

 • Rezervace je na jméno a je závazná a nepřenosná!

 • Současná rezervace více termínů na jedno jméno není možná. V případě rezervace sourozenců je zapotřebí rezervovat termín každému zvlášť na jejich jména.

 • Kontaktní údaje jsou vyžadovány pro potvrzení rezervace a případ neočekávané změny v ordinačních hodinách.

 • Rezervaci je možné zrušit kliknutím na odkaz v e-mailu potvrzujícím rezervaci.

 • Ordinační hodiny jsou zveřejňovány administrátorem na daný počet měsíců či automaticky na daný počet dní dopředu. V druhém případě vždy o půlnoci přibyde další políčko, pokud jsou v daném dni dostupné objednací hodiny.

 • Pokud jsou v kalendáři pouze šedá políčka, nejedná se o chybu. Pouze jsou zarezervovány všechny dostupné vypsané termíny a nejsou prozatím zveřejněny nové.

InBody - Měření tělesného složení

Lidské tělo se skládá z vody, proteinů, tuku a minerálů. Tyto 4 složky jsou základní komponenty tvořící lidské tělo a jejich vzájemná vyváženost je nezbytná pro naše zdraví. Analýza tělesné kompozice slouží k měření těchto komponentů.

V minulosti byla diagnóza obezity založena na tom, jaký máme vzhled. Aniž by bylo zvažováno vyvážení vody, proteinů, tuku a minerálů. Z hlediska zdraví, analýza tělesné kompozice, která bere v potaz všechny čtyři složky, je více smysluplná, než diagnóza obezity určená na základě našeho vzhledu.

InBody170 přináší přesné výsledky, specifické pro jednotlivce, bez ohledu na empirické odhady a spolehlivě vyhodnocuje účinnost kontroly diety a cvičení, pomocí průchodu elektrického proudu využívanému k analýze tělesné kompozice.

KONTRAINDIKACE

 • Lékařské elektronické implantáty jako kardiostimulátor.
 • Elektronické náhrady vnitřních orgánů jako umělé srdce, plíce, atd.
 • Přenosný elektronický lékařský přístroj jako elektrokardiograf, tj. EKG-holter.
 • Tento přístroj by neměl být používán u těhotných žen.
 • Jedinci s jakoukoliv přenosnou chorobou nebo infekcí, nesmí používat ani přijít do kontaktu se stupačkami tohoto produktu.

Elektrický proud aplikovaný na lidské tělo skrz elektrody je bezpečný. Metoda Bia používá elektrický proud, ale neškodný. InBody170 získalo CE a další certifikáty, které potvrzují bezpečnost přístroje.

Ideální podmínky na měření jsou stát na podložce bez oblečení a bez šperků (hodinky, prsteny, šperky atd.). Nicméně to nemusí být vždy možné. I přesto pacientům doporučujeme sundat veškeré doplňky, které mohou ovlivnit váhu.

Tělesné kompozice se díky dietě, cvičení nebo lékařským postupům mění velmi často. Doporučujeme pacientům opakovat analýzu na InBody170 jednou za 2 až 4 týdny, aby viděli změny.

PRO SPRÁVNÉ MĚŘENÍ DOPORUČUJEME:

 • Měření s prázdným žaludkem
 • Měřit se 2 hodiny po jídle.
 • Měřit se po vymočení a vyprázdnění.
 • Sundat těžké oblečení a šperky.
 • Necvičit nebo se nesprchovat před měřením.
 • Měřit se po alespoň 5ti minutovém stání.
 • Neměřit se po náhlém vstávání.
 • Neměřit se při léčbě diuretiky.
 • V zimě se 20 minut před měřením zahřejte.
 • Pro ženy: předejděte měření při probíhajícím menstruačním cyklu, protože obsah vody v těle bude příliš vysoký.
 • Během měření prosím nemluvte a nehýbejte se.

VÝSLEDKY ANALÝZY

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Stupeň útrobního tělesného tuku (visceral fat)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti (Fitness Score),
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech každou frekvencí zvlášť

Měření se provádí naboso a celkový čas nepřesáhne 1 minutu. Naměřené údaje jsou v přehledných tabulkách s aktuální hodnotou a optimálním doporučením vypočteným (nikoli odhadovaným) přesně pro měřenou osobu.

 

VARIANTY VYŠETŘENÍ:

 1. Měření tělesného složení na InBody BEZ konzultace

            Délka vyšetření je cca 10 minut.
            CENA je 200,-
 1. Měření tělesného složení na InBody S konzultací - rozborem naměřených dat

            Délka vyšetření je cca 30 minut.
            CENA je 400,-
 
 
REZERVOVAT OBĚ výše uvedená vyšetření lze zde:

Platba placených výkonů jen v hotovosti. Děkujeme.

Měření provádí pravidelně ve čtvrtky v době od 17:00 do 17:40.

 
V případě, že již není volný termín, kontaktujte:
 

      Bc. Tomáš Horák

            Tel.:   +420 603 707 138

            E-mail:   Hora.snezka@gmail.com

 

      V pracovní dny od 18:00 do 20:00 telefonicky, jinak SMS a E-mailem kdykoliv.