INTERNA, kardiologie a tělovýchovné lékařství (TVL)

MUDr. Radka Adámková, Ph.D.

Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno

Interna a kardiologie - tel: 737 724 301, pouze v době ordinačních hodin ambulance

Sportovní prohlídky - info k objednání na prohlídku v sekci KONTAKT

E-mail: int.amb@seznam.cz - pouze objednání eReceptu

zdravotní sestra: Bc. Martina Horáková

Podmínky a nápověda k rezervaci

 • Rezervace je na jméno a příjmení vyšetřované osoby a je závazná a nepřenosná!

 • Současná rezervace více termínů na jedno jméno není možná. V případě rezervace sourozenců je zapotřebí rezervovat termín každému zvlášť na jejich jména.

 • Kontaktní údaje jsou vyžadovány pro potvrzení rezervace a případ neočekávané změny v ordinačních hodinách.

 • Rezervaci je možné zrušit kliknutím na odkaz v e-mailu potvrzujícím rezervaci.

 • Ordinační hodiny jsou zveřejňovány administrátorem na daný počet měsíců či automaticky na daný počet dní dopředu. V druhém případě vždy o půlnoci přibyde další políčko, pokud jsou v daném dni dostupné objednací hodiny.

 • Pokud jsou v kalendáři pouze šedá políčka, nejedná se o chybu. Pouze jsou zarezervovány všechny dostupné vypsané termíny a nejsou prozatím zveřejněny nové.

Preventivní lékařská prohlídka sportovce či studenta

Jedná se o zátěžový test na kole s monitorováním srdce pomocí EKG.

Na ergometrické vyšetření je nutné se dopředu objednat.

Většinou vyšetřujeme v odpoledních hodinách ve čtvrtek od 11:40 do 17:00 (MUDr. Adámková) a vybrané středy od 11:40 do 14:00 (MUDr. Adámková) po předchozím objednání, viz rezervační systém.

Po předchozí domluvě je možné domluvit i jiný den v týdnu pro větší počet vyšetřovaných osob.

Na preventivní lékařské vyšetření sportovce či studenta je nutné si sebou vzít sportovní oblečení a obuv, zprávy od lékařů (kardiologie, endokrinilogie, alergologie, atd.), pokud nějaké navštěvujete či jste někdy navštívily.

Vhodné si vzít ručník na osušení po zátěžovém testu.

Doporučujeme 48 hodin před vyšetřením vynechat silový trénink, pokud již musíte trénovat, pak doporučujeme lehčí formu tréninku, např. strečink, atd.

CENA testu je  1 200 Kč.

 

Pokud je sportovec menší jak 110 cm nebo sportovnímu klubu stačí pouze TVL prohlídka bez zátěžového testu, pak tělovýchovné vyšetření zahrnuje jen klidové EKG.

CENA v tomto případě je 500 Kč.

 

REZERVOVAT OBĚ výše uvedená vyšetření lze zde:

Platba placených výkonů jen v hotovosti. Děkujeme.

!!! V případě včasného neomluvení se ze sportovní prohlídky minimálně 24 hodin předem, budeme po Vás požadovat při příští návštěvě pokutu ve výši 200 Kč. Děkujeme za pochopení. !!!

!!! nejbližší VOLNÝ TERMÍN NA SPORTOVNÍ PROHLÍDKU JE NA 10. 11. 2022 S TÍM, ŽE NEJBLIŽŠÍ TERMÍN NA TVL PROHLÍDKU S KLIDOVÝM EKG JE NA 10. 11. 2022. DŘÍVĚJŠÍ TERMÍNY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY. !!!

!!! TERMÍNY NA SPORTOVNÍ PROHLÍDKY V DUBNU A V KVĚTNU JSOU každoročně OBSAZENY SPORTOVNÍMI KLUBY. TERMÍNY NA ČERVEN BUDOU DOSTUPNÉ NĚKDY V POLOVINĚ BŘEZNA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. !!!

V případě, že již není volný termín, kontaktujte:

 

      Bc. Tomáš Horák

            Tel.:   +420 603 707 138

            E-mail:   Hora.snezka@gmail.com

 

      V pracovní dny od 18:00 do 20:00 telefonicky, jinak SMS a E-mailem kdykoliv.

 

Příspěvky zdravotních pojišťoven na toto vyšetření platný pro rok 2017

Na preventivní prohlídky sportovce přispívají v různé výši a za různých podmínek zdravotní pojišťovny.

Zde najdete přehled, kolik přispívá právě vaše zdravotní pojišťovna.

Jedná se přímo o výňatky z jednotlivých webů zdravotních pojišťoven týkajících se preventivní prohlídky sportovce.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP 111

Pouze dětem do 18 let.

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění až 500 Kč na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Více informací zde: https://klubpevnehozdravi.cz/deti/
 
 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - VOZP 201

Program "DĚTI".

1.10 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 250 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 18 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce,
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.

Program "DOSPĚLÍ".

2.5 Moje volba

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout pojištěnci staršímu 18 let na jeden z níže uvedených produktů podle jeho vlastní volby:

       h. preventivní prohlídka registrovaných sportovců.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál dokladu o úhradě dopravně psychologického vyšetření (druh tohoto vyšetření musí být zřejmý z dokladu o úhradě).

Veškeré platby zakládající nárok na poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění, případně čerpání v rámci ucelených programů prevence zdraví, musejí být uskutečněny výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu.

Upozornění

Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2017, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2017.

 
 
 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - ČPZP 205

Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně (až 1 500 Kč)

Jednotlivé preventivní programy jsou seskupeny do balíčků; pro čerpání v rámci balíčku platí limit uvedený vedle názvu balíčku. Čerpat je možné programy z několika balíčků, maximálně však do limitu určeného pro děti a mládež do 18 let včetně, tedy do 1 500 Kč.

Balíček Mix: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:

 • Sportovní prohlídka, až 500 Kč

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně, příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.

Realizace příspěvků:

 • K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Platný členský průkaz sportovního klubu pojištěnce - resp. registračního průkazu sportovce, potvrzení o studiu na sportovní škole (ve sportovní třídě), platné potvrzení o členství ve sportovním klubu - oddílu (nutno doložit u programu "Sportovní prohlídka").
 • Originál dokladu o zaplacení

Více informací zde: https://cpzp.cz/clanek/4839-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html

Preventivní programy pro ženy od 19 let (až 1 000 Kč)

Jednotlivé preventivní programy jsou seskupeny do balíčků; pro čerpání v rámci balíčku platí limit uvedený vedle názvu balíčku. Čerpat je možné programy z několika balíčků, maximálně však do limitu určeného pro ženy od 19 let, tedy do 1 000 Kč.

Balíček Mix: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:

 • Sportovní prohlídka, až 500 Kč

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2017 poskytne ženám od 19 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.

Realizace příspěvku:

 • K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Platný členský průkaz sportovního klubu pojištěnce, registrační průkaz sportovce, pilotní průkaz nebo platné potvrzení o studiu na VŠ se sportovním zaměřením (nutno doložit u programu "Sportovní prohlídka")
 • Originál dokladu o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb

Více informací zde: https://cpzp.cz/clanek/4838-0-Preventivni-programy-pro-zeny-od-19-let-az-1-000-Kc.html

Preventivní programy pro muže od 19 let (až 1 000 Kč)

Jednotlivé preventivní programy jsou seskupeny do balíčků; pro čerpání v rámci balíčku platí limit uvedený vedle názvu balíčku. Čerpat je možné programy z několika balíčků, maximálně však do limitu určeného pro muže od 19 let, tedy do 1 000 Kč.

Balíček Mix: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:

 • Sportovní prohlídka, až 500 Kč

Sportovní prohlídka:

ČPZP v roce 2017 poskytne mužům od 19 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.

Realizace příspěvku:

 • K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:
 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz
 • Platný členský průkaz sportovního klubu pojištěnce, registrační průkaz sportovce, pilotní průkaz nebo platné potvrzení o studiu na VŠ se sportovním zaměřením (nutno doložit u programu "Sportovní prohlídka")
 • Originál dokladu o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb

Více informací zde: cpzp.cz/clanek/4837-0-Preventivni-programy-pro-muze-od-19-let-az-1-000-Kc.html

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy.

Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - OZP 207

Lze čerpat příspěvek na preventivní prohlídku sportovce po zřízení VITAKARTY jak pro děti, tak pro dospělé – přepočet bodů na peníze.

Více informací zde: https://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/vitakarta-online-informace

 

 

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA - ZPŠ 209

Balíček pro žáky a studenty od 6 do 20 let pro ženy i muže do 300 Kč.

Příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí.

Více informací zde: www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2017/balicky

 
 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - ZPMVČR 211

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde: www.zpmvcr.cz/prevence/zakladni-podminky-pro-uplatneni-naroku-na-prispeve/.

Program pro předškolní děti

1. Příspěvek pro děti od 3 do 7 let

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 3 do 7 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč. Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • preventivní sportovní prohlídky.

Specifické podmínky:

 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tuto nabídku.
 • zřízení Karty života - nejpozději ke dni podání žádosti o čerpání příspěvku z fondu prevence.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

Program pro školní děti

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 do 15 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • preventivní sportovní prohlídky.

Specifické podmínky:

 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program,
 • zřízení Karty života - nejpozději ke dni podání žádosti o čerpání příspěvku z fondu prevence.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

Více informací zde: www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#skolni-deti

Program pro studenty

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 15 let do 26 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • preventivní sportovní prohlídky.

Specifické podmínky:

 • ke všem položkám je nutné předložení studijního průkazu nebo jiného dokladu, kterým se prokáže, že se jedná o studenta,
 • k uznání příspěvku na prohlídky studentů před studijní cestou do zahraničí je nutné předložení potvrzení, že student je vysílán ke studiu do ciziny střední, vyšší odbornou či vysokou školou v České republice, kde dosud studuje,
 • nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program
 • zřízení Karty života - nejpozději ke dni podání žádosti o čerpání příspěvku z fondu prevence.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

Více informací zde: www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#pro-studenty

Formulář k proplacení příspěvku preventivních programů

Více informací zde: www.zpmvcr.cz/prevence/

 

Revírní bratrská pokladna - RBP 213

Mládež od 7 do 18 let

Podbalíček podpora zdraví 4

Příspěvek do 300 Kč na periodickou prohlídku registrovaných sportovců.

Více informací zde: https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/

Pojištěnci nad 19 let

Podbalíček podpora zdraví 3

Příspěvek do 300 Kč na periodickou prohlídku registrovaných sportovců.

Více informací zde: https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/pojistenci-nad-19-let/