Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2006 - Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry u MVDr. M. Boudjaouiho
 • 2008 - LF MU, Bakalářské studium oboru Specializace ve zdravotnictví ukončené SZZ s bakalářskou prací na téma: "Léčebně-rehabilitační plán a postup u poruch měkkých struktur kolenního kloubu"
 • 2009 - Preliminary English Test, Council of Europe Level B1 Pass with Merit, Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International
 • 2009 - Certifikovaný kurz Tapování akreditovaný MZ ČR
 • 2009 - Certifikovaný kurz Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie akreditovaný MZ ČR
 • 2010 - Mezinárodně certifikovaný kurz Kinesiology Taping uznávaný MZ ČR
 • 2010 - Certifikovaný kurz Sball - 3D koordinace pánve a kyčelního kloubu pořádaného Spiraldynamik a akreditovaný MZ ČR
 • 2010 - NIDM, AISIS o.s., e-Pedagogika pro externí pracovníky, ukončení závěrečnou zkouškou a prací na téma: "Biorytmy a jejich vliv na výběr vhodné aktivity v průběhu dne"
 • 2010 - LF MU, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: "Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu"
 • 2011 - Intenzivní kurz fyzikální terapie A pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc
 • 2011 - Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace A podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
 • 2011 - Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace B podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
 • 2012 - Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch, akreditova-ný MZ ČR
 • 2012 - Intenzivní kurz fyzikální terapie B pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc
 • 2012 - Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace C podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR
 • 2012 - Certifikovaný kurz Klappovo lezení podle Čápové, akreditovaný MZ ČR
 • 2013 - Certifikovaný kurz Medical Taping Concept
 • 2013 - Certifikovaný kurz Terapie BPP podle Čápové, akreditovaný MZ ČR
 • 2013 - Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo akreditované POUZP
 • 2013 - International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - Communicator - B2, Level 1 Certificate in ESOL International
 • 2013 - The Musculoskeletal ultrasound course, accredited by Czech Health Care ministry (International certificate by Assoc. Prof. Luboš Hrazdira M.D., PhD., Member of the Advisory Committee of International Society for Musculoskeletal Ultrasound)
 • 2013 - Odborný seminář Kinesio Taping Method s Dr. Kenzo Kasem
 • 2014 - FSpS MU, Doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce "Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového sterotypu ramenního pletence u volejbalistů"
 • 2014 - Baňkování podle Tradiční čínské medicíny, Škola Tradiční čínské medicíny Mgr. Bc. Romana Šimáčka, MBA
 • 2014 - Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT1/KT2 pod záštitou Kinesio Taping Association International
 • 2014 - Certifikovaný kurz Základy body-psychoterapie pořádaný společností Hélio - centrum pro duševní zdraví
 • 2015 - Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT3 pod záštitou Kinesio Taping Association International
 • 2015 - Thomas Myers´ & James Earls´ Anatomy Trains I
 • 2015 - Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody vedený paní Zuzanou Frankovou
 • 2016 - Škola tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové (1. ročník)
 • 2016 - Udělen mezinárodní titul CKTP Kinesio Taping Association International
 • 2016 - Psychomotorický vývoj dítěte, jeho rozvoj a handling dle Kiedroňové (videokurzy a semináře)
 • 2017 - Víkendový seminář Hormonální jógové terapie vedený Petrou Rožumberskou
 • 2018 - Koncept Trager - význam čelisti a jazyka (lektor Luca di Napoli)
 • 2018 - Newborn Movement Assessment vedený Michelle Turner
 • 2018 - Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Přehled zaměstnání

 • 2000 - 2012 - Salesiánské středisko mládeže Brno - Žabovřesky - lektorka BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness, instruktorka tance
 • 2006 - 2009 - Rekondiční studio Petry Debefové - masérka
 • 2009 - dosud - Studio Mezi Dvěma Slunci - fyzioterapeutka
 • 2009 - 2012 - Fitness Blue Gym - instruktorka BODY & MIND lekcí
 • 2009 - 2011 - ÚSP pro TPM Kociánka - fyzioterapeutka
 • 2011 - 2018 - Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví - odborná asistentka
 • 2011 - 2018 - NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, detašované pracoviště ambulance ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. - fyzioterapeutka
 • 2018 - dosud - DRADR s.r.o. ambulance interní, kardiologická a tělovýchovná - fyzioterapeutka

Pedagogická činnost

 • od 2010 - FSpS MU, Katedra podpory zdraví, odborná asistenka: Aplikovaná fyzikální terapie I - IV, Fyzikální teapie I - IV, Balneologie, Aplikovaná fyzioterapie IV, Sportovní fyzioterapie, Bakalářská práce I - II, Odborná praxe I a III
 • od 2012 - vedení seminářů o vnímání těla a vědomé práce s dotekem v rámci Prožij pohyb, přednášky v oblasti hravé využití fyzikální terapie v rehabilitaci, ergonomie na pracovišti hrou, tradiční čínská medicína v běžném životě, vztah emocí a TČM

Vědeckovýzkumná činnost

 • hlavní vědecké téma: Význam kvality pohybového projevu na komfort lidského organismu (ve vědě i v běžném životě)
 • od roku 2010 - vědecká činnost v projektech Katedry podpory zdraví FSpS zabývajících se tématy Metabolický syndrom, Pohybový program po onkologické léčbě, Práce se seniory, Vliv kompresivních návleků na svalovou činnost
 • 2010 - 2014 - Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce "Vliv Kinesio Taping Method na musculus biceps brachii"
 • 2008 - 2010 - Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví - Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: "Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu"

Akademické stáže

 • 2014 - International Intensive Programme in Education and Sport "STAY HUNGRY, STAY ACTIVE", Rimini, Italy
 • 2012 - National Water Sports Centrum v Nottinghamu, pod vedením Paula Spencer-Wimpennyho MSc BHSc MCSP SRP

Univerzitní aktivity

 • 2014 - Členka Studijní oborové rady

Mimouniverzitní aktivity

 • od 2018 - Členka ČSTL
 • od 2008 - Členka UNIFY ČR
 • 2010 - 2011 - Intenzivní kurz Pilates, workshop Flowtonic a Latino hot s Mgr. Lenkou Velínskou
 • 2010 - Certifikát Bosu Rehab s Mgr. Ivanou Brádkovou u agentury Face Academy
 • 2010 - Workshopy Chi-ball, Bodybalance a posilování
 • 2009 - Osvědčení o odborné způsobilosti pro Instruktor BODY & MIND
 • 2007 - Certifikát Malý diplom aerobics u agentury FACE

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2016 - Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Využití TČM ve fyzioterapii
 • od 2016 - Členka KTAI (Kinesio Taping Association International)
 • 2014 - Cena děkana za tvorbu elektronických materiálů k předmětu Fyzikální terapie III
 • 2013 - Zvaná přednáška na konferenci Pohybový aparát a zdraví v Brně na téma Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi
 • od 2008 - Členka UNIFY ČR

Vybrané publikace

 1. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Michaela PODZIMKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2018. s. 722-734, 1120 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 2. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jana ŘEZANINOVÁ a David JANOUŠEK. Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku - rehabilitace jako prevence. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 1, s. 13-23. ISSN 0375-0922.
 3. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Petr ŽIVOCKÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Rehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka - kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 3, s. 182-198. ISSN 0375-0922.
 4. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 70 s. ISBN 978-80-210-8141-3.
 5. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. In 1. konference "Analýza pohybu v Česku i na Slovensku". 2016.
 6. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Alena PUČELÍKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Úloha kvalitně odebrané anamnézy v přístupu k pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu - kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2016, roč. 53, č. 2, s. 113-130. ISSN 0375-0922.
 7. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. THE ROLE OF PHYSIOTHERAPIST IN SPORT. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 8. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Romana LABOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Význam rehabilitace ve sportu - ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2015, roč. 52, č. 4, s. 236-248. ISSN 0375-0922.
 9. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou činnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 73 s. ISBN 978-80-210-8088-1.
 10. KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Michal PEROUTKA. Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. s. 30-32, 3 s. ISBN 978-80-7435-385-7.
 11. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 41 s. ISBN 978-80-210-7345-6.
 12. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7166-7.
 13. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7320-3.
 14. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7167-4.
 15. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 40 s. ISBN 978-80-210-7321-0.
 16. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 34 s. ISBN 978-80-210-7168-1.
 17. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7322-7.
 18. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7169-8.
 19. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7323-4.
 20. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Balneologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 33 s. ISBN 978-80-210-7351-7.
 21. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7346-3.
 22. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7347-0.
 23. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 28 s. ISBN 978-80-210-7348-7.
 24. KRÁLOVÁ, Dagmar. Model případové studie: role kinesiotejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíně I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 57-71, 15 s. ISBN 978-80-210-6167-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6168-2013.
 25. KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In Vladimír Jůva. Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido, 2013. s. 76-82, 7 s. ISBN 978-80-7315-241-3.
 26. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Testing of postural control after acute lateral ankle sprain. In 9th International conference Sport and quality of life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 27. KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-210-6640-3.
 28. KRÁLOVÁ, Dagmar. Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Martin Zvonař, Jindřich Pavlík, Radka Zálešáková, Tomáš Vodička. Spolupráce v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 47-50, 4 s. ISBN 978-80-210-6201-6.
 29. KRÁLOVÁ, Dagmar. A CASE STUDY MODEL: THE ROLE OF KINESIO TAPE IN OPTIMALIZATION OF SHOULDER GIRDLE MOVEMENT STEREOTYPE OF VOLLEYBALL PLAYERS. In PROCEEDINGS BOOK (6th INTERNATIONALSCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY). 2011. ISBN 978-953-317-013-8.