INTERNA, kardiologie a tělovýchovné lékařství (TVL)

MUDr. Radka Adámková, Ph.D.

Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno

Interna a kardiologie - tel: 737 724 301, pouze v době ordinačních hodin ambulance

Sportovní prohlídky - info k objednání na prohlídku v sekci KONTAKT

E-mail: int.amb@seznam.cz - pouze objednání eReceptu

zdravotní sestra: Bc. Martina Horáková

Dagmar Moc Králová

Vzdělání a akademická kvalifikace

       -    2006        Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry u MVDr. M. Boudjaouiho

       -    2008        LF MU, Bakalářské studium oboru Specializace ve zdravotnictví ukončené SZZ s bakalářskou prací na téma: “Léčebně-rehabilitační plán a postup u poruch měkkých struktur kolenního kloubu”

       -    2009        Preliminary English Test, Council of Europe Level B1 Pass with Merit, Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International

       -    2009        Certifikovaný kurz Tapování akreditovaný MZ ČR

       -    2009        Certifikovaný kurz Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie akreditovaný MZ ČR

       -    2010        Mezinárodně certifikovaný kurz Kinesiology Taping uznávaný MZ ČR

       -    2010        Certifikovaný kurz Sball – 3D koordinace pánve a kyčelního kloubu pořádaného Spiraldynamik a akreditovaný MZ ČR

       -    2010        NIDM, AISIS o.s., e-Pedagogika pro externí pracovníky, ukončení závěrečnou zkouškou a prací na téma: „Biorytmy a jejich vliv na výběr vhodné aktivity v průběhu dne”

       -    2010        LF MU, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu”

       -    2011        Intenzivní kurz fyzikální terapie A pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc

       -    2011        Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace A podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR

       -    2011        Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace B podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR

       -    2012        Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch, akreditova-ný MZ ČR

       -    2012        Intenzivní kurz fyzikální terapie B pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou UP Olomouc

       -    2012        Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace C podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR

       -    2012        Certifikovaný kurz Klappovo lezení podle Čápové, akreditovaný MZ ČR

       -    2013        Certifikovaný kurz Medical Taping Concept

       -    2013        Certifikovaný kurz Terapie BPP podle Čápové, akreditovaný MZ ČR

       -    2013        Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo akreditované POUZP

       -    2013        International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - Communicator - B2, Level 1 Certificate in ESOL International

       -    2013        The Musculoskeletal ultrasound course, accredited by Czech Health Care ministry (International certificate by Assoc. Prof. Luboš Hrazdira M.D., PhD., Member of the Advisory Committee of International Society for Musculoskeletal Ultrasound)

       -    2013        Odborný seminář Kinesio Taping Method s Dr. Kenzo Kasem

       -    2014        FSpS MU, Doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového sterotypu ramenního pletence u volejbalistů”

       -    2014        Baňkování podle Tradiční čínské medicíny, Škola Tradiční čínské medicíny Mgr. Bc. Romana Šimáčka, MBA

       -    2014        Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT1/KT2 pod záštitou Kinesio Taping Association International

       -    2014        Certifikovaný kurz Základy body-psychoterapie pořádaný společností Hélio - centrum pro duševní zdraví

       -    2015        Certifikovaný kurz Kinesio Taping KT3 pod záštitou Kinesio Taping Association International

       -    2015        Thomas Myers´ & James Earls´ Anatomy Trains I

       -    2015        Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody vedený paní Zuzanou Frankovou

       -    2016        Škola tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové (1. ročník)

       -    2016        Udělen mezinárodní titul CKTP Kinesio Taping Association International

       -    2016        Psychomotorický vývoj dítěte, jeho rozvoj a handling dle Kiedroňové (videokurzy a semináře)

       -    2017        Víkendový seminář Hormonální jógové terapie vedený Petrou Rožumberskou

       -    2018        Koncept Trager - význam čelisti a jazyka (lektor Luca di Napoli)

       -    2018        Newborn Movement Assessment vedený Michelle Turner

       -    2018        Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Přehled zaměstnání

        -    2000 – 2012            Salesiánské středisko mládeže Brno - Žabovřesky - lektorka BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness, instruktorka tance

        -    2006 – 2009            Rekondiční studio Petry Debefové - masérka

        -    2009 – dosud          Studio Mezi Dvěma Slunci - fyzioterapeutka

        -    2009 – 2012            Fitness Blue Gym - instruktorka BODY & MIND lekcí

        -    2009 – 2011            ÚSP pro TPM Kociánka - fyzioterapeutka

        -    2011 – 2018            Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví - odborná asistentka

        -    2011 – 2018            NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, detašované pracoviště ambulance ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. - fyzioterapeutka

        -    2018 – dosud          DRADR s.r.o. ambulance interní, kardiologická a tělovýchovná - fyzioterapeutka

Pedagogická činnost

        -    od 2010            FSpS MU, Katedra podpory zdraví, odborná asistenka: Aplikovaná fyzikální terapie I - IV, Fyzikální teapie I - IV, Balneologie, Aplikovaná fyzioterapie IV, Sportovní fyzioterapie, Bakalářská práce I - II, Odborná praxe I a III

        -    od 2012            vedení seminářů o vnímání těla a vědomé práce s dotekem v rámci Prožij pohyb, přednášky v oblasti hravé využití fyzikální terapie v rehabilitaci, ergonomie na pracovišti hrou, tradiční čínská medicína v běžném životě, vztah emocí a TČM

Vědeckovýzkumná činnost

        -    hlavní vědecké téma: Význam kvality pohybového projevu na komfort lidského organismu (ve vědě i v běžném životě)

        -    od roku 2010 vědecká činnost v projektech Katedry podpory zdraví FSpS zabývajících se tématy Metabolický syndrom, Pohybový program po onkologické léčbě, Práce se seniory, Vliv kompresivních návleků na svalovou činnost

        -    2010 - 2014 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Vliv Kinesio Taping Method na musculus biceps brachii”

        -    2008 - 2010 Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Změny izometrické síly m. quadriceps femoris po kardiovaskulární rehabilitaci pacientů s infarktem myokardu”

Akademické stáže

        -    2014        International Intensive Programme in Education and Sport "STAY HUNGRY, STAY ACTIVE", Rimini, Italy

        -    2012        National Water Sports Centrum v Nottinghamu, pod vedením Paula Spencer-Wimpennyho MSc BHSc MCSP SRP

Univerzitní aktivity

        -    2014        Členka Studijní oborové rady

Mimouniverzitní aktivity

        -    od 2018          Členka ČSTL

        -    od 2008          Členka UNIFY ČR

        -    2010 - 2011    Intenzivní kurz Pilates, workshop Flowtonic a Latino hot s Mgr. Lenkou Velínskou

        -    2010               Certifikát Bosu Rehab s Mgr. Ivanou Brádkovou u agentury Face Academy

        -    2010               Workshopy Chi-ball, Bodybalance a posilování

        -    2009               Osvědčení o odborné způsobilosti pro Instruktor BODY & MIND

        -    2007               Certifikát Malý diplom aerobics u agentury FACE

Ocenění vědeckou komunitou

        -    2016            Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Využití TČM ve fyzioterapii

        -    od 2016       Členka KTAI (Kinesio Taping Association International)

        -    2014            Cena děkana za tvorbu elektronických materiálů k předmětu Fyzikální terapie III

        -    2013            Zvaná přednáška na konferenci Pohybový aparát a zdraví v Brně na téma Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi

        -    od 2008       Členka UNIFY ČR

Vybrané publikace

 1. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Michaela PODZIMKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2018. s. 722-734, 1120 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 2. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jana ŘEZANINOVÁ a David JANOUŠEK. Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku - rehabilitace jako prevence. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 1, s. 13-23. ISSN 0375-0922.
 3. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Petr ŽIVOCKÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Rehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka - kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 3, s. 182-198. ISSN 0375-0922.
 4. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 70 s. ISBN 978-80-210-8141-3.
 5. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. In 1. konference "Analýza pohybu v Česku i na Slovensku". 2016.
 6. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Alena PUČELÍKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Úloha kvalitně odebrané anamnézy v přístupu k pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu – kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2016, roč. 53, č. 2, s. 113-130. ISSN 0375-0922.
 7. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. THE ROLE OF PHYSIOTHERAPIST IN SPORT. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 8. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Romana LABOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Význam rehabilitace ve sportu - ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH, 2015, roč. 52, č. 4, s. 236-248. ISSN 0375-0922.
 9. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou činnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 73 s. ISBN 978-80-210-8088-1.
 10. KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Michal PEROUTKA. Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. s. 30-32, 3 s. ISBN 978-80-7435-385-7.
 11. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 41 s. ISBN 978-80-210-7345-6.
 12. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7166-7.
 13. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7320-3.
 14. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7167-4.
 15. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 40 s. ISBN 978-80-210-7321-0.
 16. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 34 s. ISBN 978-80-210-7168-1.
 17. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 37 s. ISBN 978-80-210-7322-7.
 18. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7169-8.
 19. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Physical therapy IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7323-4.
 20. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Balneologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 33 s. ISBN 978-80-210-7351-7.
 21. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7346-3.
 22. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7347-0.
 23. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Aplikovaná fyzikální terapie IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 28 s. ISBN 978-80-210-7348-7.
 24. KRÁLOVÁ, Dagmar. Model případové studie: role kinesiotejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíně I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 57-71, 15 s. ISBN 978-80-210-6167-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6168-2013.
 25. KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In Vladimír Jůva. Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido, 2013. s. 76-82, 7 s. ISBN 978-80-7315-241-3.
 26. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Testing of postural control after acute lateral ankle sprain. In 9th International conference Sport and quality of life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 27. KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-210-6640-3.
 28. KRÁLOVÁ, Dagmar. Role kinesio tejpu v optimalizaci pohybového stereotypu ramenního pletence u volejbalistů. In Martin Zvonař, Jindřich Pavlík, Radka Zálešáková, Tomáš Vodička. Spolupráce v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 47-50, 4 s. ISBN 978-80-210-6201-6.
 29. KRÁLOVÁ, Dagmar. A CASE STUDY MODEL: THE ROLE OF KINESIO TAPE IN OPTIMALIZATION OF SHOULDER GIRDLE MOVEMENT STEREOTYPE OF VOLLEYBALL PLAYERS. In PROCEEDINGS BOOK (6th INTERNATIONALSCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY). 2011. ISBN 978-953-317-013-8.
LF MU, Bakalářské studium oboru Specializace ve zdravotnictví ukončené SZZ s bakalářskou prací na téma: “Léčebně-rehabilitační plán a postup u poruch měkkých struktur kolenního kloubu”