MUDr. Radka Adámková, Ph.D.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994 - 2000 LF MU Brno, obor všeobecné lékařství
 • 2003 - Atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
 • 2007 - LF MU Brno, obor vnitřní lékařství - doktorský studijní program
 • 2008 - Odborná specializace v oboru kardiologie
 • 2009 - Odborná specializace v oboru vnitřní lékařství
 • 2012 - Odborná specializace v oboru tělovýchovné lékařství
 • 2014 - Kurz První pomoci
 • 2018 - Neodkladná resuscitace a urgentní stavyPřehled zaměstnání

 • 2000 - 7/2014 - sekundární lékař, zástupce vedoucího standardního oddělení (od 2008), Interní kardiologická klinika FN Brno
 • 2007 - dosud - spolupráce se zdravotnickou firmou BTL na testování a vývoji kardiologických přístrojů
 • 3/2006 - 5/2008 - členka Výkonného výboru Českého svazu curlingu
 • 6/2008 - 5/2012 - místopředsedkyně Českého svazu curlingu, předsedkyně Disciplinární komise Českého svazu curlingu
 • 10/2009 - 12/2012 - výuka na VUT Brno, cvičení z anatomie v oboru Management v tělesné kultuře
 • 7/2011 - 6/2012 - tělovýchovný lékař, NZZ doc. MUDr. L.Hrazdiry, CSc., Jílkova 167, Brno
 • 9/2011 - 5/2013 - výuka na FSpS MU Brno, přednášky Interní lékařství v oboru Fyzioterapie
 • 1/2012 - dosud - tělovýchovný lékař, ambulance při Fakultě sportovních studií MU
 • 6/2012 - 8/2015 - předsedkyně Zdravotní komise Českého svazu curlingu
 • 9/2012 - 5/2013 - kardiolog, NZZ MUDr. I. Pirochtová, Dobrovského 23, Brno
 • 7/2013 - 3/2014 - interní lékař, SZZ Brno II, Zahradníkova 2/8, Brno
 • 4/2014 - dosud - privátní lékař v oborech interna, kardiologie a tělovýchovné lékařství

Publikace a přednášky

4. 6. 2016

Přednášky na workshopu EKG-holter a nové diagnostické nástroje a vyspělá zobrazovací diagnostika pro kardiologii, Bratislava, Slovensko

2013

Přínos klidového EKG při preventivní prohlídce

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠKOVÁ, Iva - HRAZDIRA, Luboš.
Přínos klidového EKG při preventivní prohlídce. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, Brno, Paido. ISSN 1210-5481, 2013, vol. 22, no. 3, s. 122-134.

2010

EKG diagnostika hypertrofie levé komory srdeční - je Sokolovův index dostačující?

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠKOVÁ, Iva - NEHYBA, Svatopluk.
EKG diagnostika hypertrofie levé komory srdeční - je Sokolovův index dostačující?. Med Sport Boh Slov. 2010, vol. 19, no. 4, S25-1 s.

Pravidelná pohybová aktivita jako součást léčby pacientů s chronickou žilní insuficiencí.

TOMÁŠKOVÁ, Iva - ADÁMKOVÁ, Radka.
Pravidelná pohybová aktivita jako součást léčby pacientů s chronickou žilní insuficiencí. Med Sport Boh Slov. 2010, vol. 19, no. 4, S44-1 s.

Repolarizační změny na EKG u mladého sportovce

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠKOVÁ, Iva - FREIMUTHOVÁ, Iva - SKÁLOVÁ, Alexandra -CHALOUPKA, Václav.
Repolarizační změny na EKG u mladého sportovce. Med Sport Boh Slov. 2010, vol. 19, no. 2, s. 105-110.

2009

Možná rizika tréninku fotbalistů v předpubertálním věku z pohledu fyzioterapeuta

BAŤALÍK, Ladislav - TOMÁŠKOVÁ, Iva - ADÁMKOVÁ, Radka - VYSOKÝ, Robert.
Možná rizika tréninku fotbalistů v předpubertálním věku z pohledu fyzioterapeuta. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Sborník abstrakt, Dny sportovní medicíny - sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. Praha : Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2009. 50 s. 6.11.2009, Brno.

2008

Admission blood glucose level as a risk factor in patients after acute myocardial infarction.

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - TOMÁŠEK, Aleš - TUMOVÁ, J. -ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - ŠPINAR, Jindřich.
Admission blood glucose level as a risk factor in patients after acute myocardial infarction.Slovenska Kardiologia. 2008, vol. 5, no. suppl. 1, s. 30-30.

Infarkt myokardu a diabetes mellitus

ADÁMKOVÁ, Radka.
Infarkt myokardu a diabetes mellitus. Interní medicína pro praxi. 2008, vol. 10, no. 9, s. 402-406.

Influence of anemia on the course and prognosis of acute myocardial infarction.

TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka.
Influence of anemia on the course and prognosis of acute myocardial infarction. Acute cardiac care. 2008, vol. 10, no. S3, s. 33-33.

Sledování dlouhodobé prognózy mužů a žen po akutním infarktu myokardu

TOMÁŠEK, Aleš - ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - ŠPINAR, Jindřich.
Sledování dlouhodobé prognózy mužů a žen po akutním infarktu myokardu. 2008.

Srovnání rozdílů mezi muži a ženami u akutního infarktu myokardu.

TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TŮMOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, Z. - ŠPINAR, Jindřich.
Srovnání rozdílů mezi muži a ženami u akutního infarktu myokardu. Kardiol Rev. 2008, vol. 10, no. 3, s. 96-101.

Vstupní hladina sérové glykémie a dlouhodobá prognóza u akutního infarktu myokardu

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J. -ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - ŠPINAR, Jindřich.
Vstupní hladina sérové glykémie a dlouhodobá prognóza u akutního infarktu myokardu. 2008.

2007

Akutní infarkt myokardu a vstupní hladina sérové glykémie - liší se mortalita u diabetiků a nediabetiků?

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, Z. - ŠPINAR, Jindřich.
Akutní infarkt myokardu a vstupní hladina sérové glykémie - liší se mortalita u diabetiků a nediabetiků?. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2007, vol. 53, no. 9, P31-1 s.

Akutní infarkt myokardu a vstupní hladina sérové glykémie - liší se mortalita u diabetiků a nediabetiků?

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, Z - ŠPINAR, Jindřich.
Akutní infarkt myokardu a vstupní hladina sérové glykémie - liší se mortalita u diabetiků a nediabetiků?. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2007, vol. 53, no. 9, s. P31-P32.

Diabetes mellitus a vstupní hladina sérové glykémie u pacientů po akutním infarktu myokardu

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, Z. - ŠPINAR, Jindřich.
Diabetes mellitus a vstupní hladina sérové glykémie u pacientů po akutním infarktu myokardu.Cor et Vasa. ISSN 0010-8650, 2007, vol. 49, no. 4, s. 2-2.

Diabetes mellitus and admission blood glucose level as a risk factor in patients after acute myocardial infarction

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, Z. - ŠPINAR, Jindřich.
Diabetes mellitus and admission blood glucose level as a risk factor in patients after acute myocardial infarction. Cor et Vasa. ISSN 0010-8650, 2007, vol. 49, no. 4, K118-1 s.

Gender-specific approach to the patient with acute myocardial infarction.

TOMÁŠEK, Aleš - ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - HRDLIČKOVÁ, Z. -ŠPINAR, Jindřich.
Gender-specific approach to the patient with acute myocardial infarction. In Program and Abstracts of The 2nd World Congress on Gender-Specific Medicine and Ageing. The Endocrine Impact. Rome, Italy : 2007. A84-1 s. 8.3.2007, Rome, Italy.

Is there gender difference of admission blood glucose level in subjects with acute myocardial infarction?

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TUMOVA, J. - ČERMÁKOVÁ, Z - KAŇOVSKÝ, Jan - ŠPINAR, Jindřich.
Is there gender difference of admission blood glucose level in subjects with acute myocardial infarction?. In Program Abstracts. : 2007. s. A-62. 8.11.2007.

Srdeční selhání a mortalita v závislosti na body mass indexu

DVOŘÁKOVÁ, Eva - ADÁMKOVÁ, Radka - MIKLÍK, Roman - TOMÁŠEK, Aleš - ŠEBO, Marek - ŠPINAR, Jindřich.
Srdeční selhání a mortalita v závislosti na body mass indexu. Cor et Vasa. ISSN 0010-8650, 2007, vol. 49, no. 4, s. 21-21.

Umíme diagnostikovat a léčit nestabilní aterosklerotický plát?

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - MAŇOUŠEK, Jan - ŠPINAR, Jindřich.
Umíme diagnostikovat a léčit nestabilní aterosklerotický plát?. Kardiológia. ISSN 1210-0048, 2007, vol. 16, no. 4, s. 177-183.

Vstupní hladiny sérové glykémie jako rizikový faktor u pacientů s akutním infarktem myokardu

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - TOMÁŠEK, Aleš - TŮMOVÁ, Jarmila - ČERMÁKOVÁ, Z. - KAŇOVSKÝ, Jan - ŠPINAR, Jindřich.
Vstupní hladiny sérové glykémie jako rizikový faktor u pacientů s akutním infarktem myokardu.Kardiologická Revue. ISSN 1801-8653, 2007, vol. 9, no. 2, s. 99-103.

2006

Admission blood blucose level as six month prognostic factor after acute myocardial infarction.

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J -ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - ŠPINAR, Jindřich.
Admission blood blucose level as six month prognostic factor after acute myocardial infarction.Acute cardiac care. 2006, vol. 8, no. suppl. 2, s. 12-12.

Is there significant improvement in the results of treatment in acute myocardial infarction?

KAŇOVSKÝ, Jan - JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš -ŠPINAR, Jindřich.
Is there significant improvement in the results of treatment in acute myocardial infarction?.Acute cardiac care. 2006, vol. 8, no. suppl.2, s. 31-31.

Pokrok v léčbě akutního infarktu myokardu - srovnání mortality a doby hospitalizace u pacientů s akutním infarktem myokardu v roce 1992 a 2004, hospitalizovaných na IKK FN Brno.

KAŇOVSKÝ, Jan - JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš -ŠPINAR, Jindřich.
Pokrok v léčbě akutního infarktu myokardu - srovnání mortality a doby hospitalizace u pacientů s akutním infarktem myokardu v roce 1992 a 2004, hospitalizovaných na IKK FN Brno. Cor et Vasa. 2006, vol. 48, no. suppl.4, s. 48-48.

Prevalence a prognóza u nemocných s akutním srdečním infarktem.

KAŇOVSKÝ, Jan - JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš -ŠPINAR, Jindřich.
Prevalence a prognóza u nemocných s akutním srdečním infarktem. Vnitřní lékařství. 2006, vol. 52, no. 11, s. 1111-1111.

Serum billirubin level and early mortality of patients with acute myocardial infarction

TOMÁŠEK, Aleš - ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - TŮMOVÁ, J -ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - ŠPINAR, Jindřich.
Serum billirubin level and early mortality of patients with acute myocardial infarction. Acute cardiac care. 2006, vol. 8, no. suppl.2, s. 55-55.

Vstupní hodnota glykemie jako ukazatel hospitalizační a krátkodobé mortality u nemocných s akutním infarktem myokardu.

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - TOMÁŠEK, Aleš - TŮMOVÁ, J -ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - ŠPINAR, Jindřich.
Vstupní hodnota glykemie jako ukazatel hospitalizační a krátkodobé mortality u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, vol. 48, no. suppl. 4, s. 2-2.

Vstupní hodnota hlykemie jako ukazatel hospitalizační a krátkodobé mortality u nemocných s akutním infarktem myokardu

ADÁMKOVÁ, Radka.
Vstupní hodnota hlykemie jako ukazatel hospitalizační a krátkodobé mortality u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, vol. 48, no. suppl.4, s. 2-2.

2005

Admission blood glucose level as prognostic factor after acute myocardial infarction

ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - JANOUŠEK, Stanislav - TUMOVÁ, J. - HRDLIČKOVÁ, Z. - ŠPINAR, Jindřich.
Admission blood glucose level as prognostic factor after acute myocardial infarction. In Book of Abstracts 4th International Meeting on Intensive Cardiac Care. : 2005. s. 114-114. 27.9.2005, Tel Aviv.

Akutní infarkt dolní stěny v současné praxi

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - ŠPINAR, Jindřich.
Akutní infarkt dolní stěny v současné praxi. Cor et Vasa. 2005, vol. 47, no. 4 suppl., s. 42-43.

Diabetes mellitus a akutní infarkt myokardu u nemocných na KJ v roce 2003

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav.
Diabetes mellitus a akutní infarkt myokardu u nemocných na KJ v roce 2003. Interv Akut Kardiol. ISSN 1213-807X, 2005, vol. 3, no. 2, s. 75-79.

Diabetes mellitus in patients with acute myocardial infarction

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - TOMÁŠEK, Aleš - ŠPINAR, Jindřich.
Diabetes mellitus in patients with acute myocardial infarction. Cardiol. ISSN 1210-0048, 2005, vol. 14, no. 3, K/C 90-1 s.

Existuje rozdíl mezi muži a ženami s akutním infarktem myokardu?

TOMÁŠEK, Aleš - ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - ŠPINAR, Jindřich.
Existuje rozdíl mezi muži a ženami s akutním infarktem myokardu?. Sor et Vasa. 2005, vol. 47, no. 4 suppl., s. 115-115.

Jak ovlivňuje diabetes mellitus průběh akutního infarktu myokardu?

ADÁMKOVÁ, Radka - JANOUŠEK, Stanislav - TOMÁŠEK, Aleš - ŠPINAR, Jindřich.
Jak ovlivňuje diabetes mellitus průběh akutního infarktu myokardu?. Cor et Vasa. 2005, vol. 47, no. 4 suppl, s. 1-1.

Průběžné výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu. Pacienti s AIM levé komory.

JANOUŠEK, Stanislav - MELUZÍN, Jaroslav - GROCH, Ladislav - KALA, Petr - KAMÍNEK, Milan - PANOVSKÝ, Roman - HLINOMAZ, Ota - POLOCZEK, Martin - NAVRÁTIL, M. - KOŘÍSTEK, Zdeněk - KLABUSAY, Martin - VINKLÁRKOVÁ, J. -ADÁMKOVÁ, Radka - MAYER, Jiří - PRÁŠEK, Jiří - VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAR, Jindřich -VORLÍČEK, Jiří - ADLER, Jiří.
Průběžné výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu. Pacienti s AIM levé komory. Vnitřní lékařství. 2005, vol. 51, no. 10, s. 1165-1166.

Vstupní hodnota sérového kreatininu jako prognostický ukazatel hospitalizační morality u akutního infarktu myokardu.

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - TŮMOVÁ, J. -ŠPINAR, Jindřich.
Vstupní hodnota sérového kreatininu jako prognostický ukazatel hospitalizační morality u akutního infarktu myokardu. Kardiológia. ISSN 1210-0048, 2005, vol. 14, no. suppl. 1, s. 17-17.

2004

Akutní infarkt dolní stěny levé komory srdeční

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TOMÁŠEK, Aleš - LÁBROVÁ, Růžena.
Akutní infarkt dolní stěny levé komory srdeční. Interv Akut Kardiol. ISSN 1213-807X, 2004, vol. 3, no. suppl.C, s. 11-12.

Akutní infarkt myokardu postihující dolní stěnu levé komory

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka.
Akutní infarkt myokardu postihující dolní stěnu levé komory. Cor et Vasa. 2004, vol. 46, no. S4, s. 33-33.

Akutní infarkt myokardu postihující dolní stěnu.

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - LÁBROVÁ, Růžena.
Akutní infarkt myokardu postihující dolní stěnu. Vnitřní lékařství. 2004, vol. 50, no. suppl.1, s. 122-122.

Mortalita pacientů s AIM na IKK FN Brno v roce 2003

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - POLOCZEK, Martin - LÁBROVÁ, Růžena.
Mortalita pacientů s AIM na IKK FN Brno v roce 2003. Interv Akut Kardiol. ISSN 1213-807X, 2004, vol. 3, no. suppl.C, s. 11-11.

Úmrtnost na AIM na KJ IKK FN Brno v roce 2003

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - POLOCZEK, Martin - LÁBROVÁ, Růžena.
Úmrtnost na AIM na KJ IKK FN Brno v roce 2003. Kardiológia. ISSN 1210-0048, 2004, vol. 13, no. suppl.1, s. 15-15.

Vstupní hodnota sérového kreatininu jako prognostický ukazatel akutního infarktu myokardu.

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TŮMOVÁ, J..
Vstupní hodnota sérového kreatininu jako prognostický ukazatel akutního infarktu myokardu.Interv Akut Kardiol. ISSN 1213-807X, 2004, vol. 3, no. suppl.C, s. 12-12.

Vstupní hodnota sérového kreatininu jako prognostický ukazatel u akutního infarktu myokardu

JANOUŠEK, Stanislav - ADÁMKOVÁ, Radka - TŮMOVÁ, R..
Vstupní hodnota sérového kreatininu jako prognostický ukazatel u akutního infarktu myokardu.Vnitřní lékařství. 2004, vol. 50, no. suppl.1, s. 126-126.