Informace před odběrem

Odběrové místo laboratoře SPADIA


Instrukce před odběrem krve 

Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno.

Není doporučeno provádět odběr po noční směně.

Nalačno se rozumí, že pacient cca 10-12hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, lačnění kratší než 8 hodin je nedostatečné.

Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje.

Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny, abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).

Některá laboratorní vyšetření vyžadují speciální přípravu, dodržování diety, omezení některých potravin. Pro tyto účely jsou vypracovány zvláštní pokyny, kterými je třeba se řídit.

Instrukce před odběrem moči 

  1. Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.
  2. Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
  3. Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.
  4. K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.
  5. U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.
  6. K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař nebo koupíte v lékárně. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku.
  7. Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být asi 10 ml. Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek!
  8. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně 2 hodiny. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.

Instrukce při odběru krve a sběru moči na KREATININOVÁ CLEARENCE

1. Pátek - sobota - neděle - nejíst maso - důležité

2. V neděli ráno začnete v 6 hodin sbírat moč do jedné nádoby až do pondělí do 6 hodin ráno. Současně budete po celý den pít dostatek tekutin 1,5 až 2 litry a budete celý den v klidu bez větší svalové námahy.

3. V pondělí ráno v 7 hodin se dostavíte do ordinace lační. Donesete s sebou nasbíranou moč za 24 hodin.

Instrukce při odběru krve a sběru moči při vyšetření kyseliny vanilmandlové (VMK) a/nebo hydroxyindoloctové (HIOK) eventuálně homovanilové (HVK) v moči

Sběr moče za 24 hodin za speciálních podmínek

Dobu sběru moče dohodněte s ordinujícím lékařem, například po záchvatu a podobně.

1. V laboratoři nebo ordinaci svého lékaře si vyzvedněte potřeby ke sběru moče, tj. graduovanou plastovou tmavou nádobu na sběr moče, zkumavku na vzorek moče a konzervační činidlo.

2. Sběr moče proveďte podle návodu. Sběr moče za 24 hodin s tím, že po prvním vymočení do sběrné láhve přidáte k moči ve sběrné láhvi konzervační činidlo. Láhev uchovávejte na chladném, tmavém místě.

3. Po skončení sběru moče za 24 hodin odečtěte objem moče podle rysek na sběrné láhvi a zjištěnou hodnotu zaznamenejte. Promíchejte celý objem moče v láhvi a vzorek odlijte do zkumavky.

4. Zkumavku označte příjmením, jménem a rodným číslem a spolu s údajem o objemu sbírané moče odevzdejte v ordinaci lékaře nebo dle domluvy v laboratoři. Vraťte sběrnou láhev.

POZOR!!!

Konzervační činidlo pro sběr moče je žíravina! Nepoužívejte vnitřně, chraňte před dětma! Konzervační činidlo použijte výhradně pro konzervaci moče, a to tak, že přilijete celý objem lahvičky do sběrné lahve k první porci moče, kterou jste do ní vymočili. Nezaměňujte pořadí - nejprve moč, pak konzervační činidlo!

První pomoc:

  • V případě potřísnění kůže nebo vniknutí konzervačního činidla do oka ihned důkladně opláchněte postižené místo pod tekoucí vodou a vyhledejte pomoc lékaře! Při požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc!

Dieta před vyšetřením VMK:

Vynechejte potraviny s obsahem vanilky nebo vanilkového cukru, čokoládu, kávu, banány, citrusové plody, léky obsahující kyselinu acetylosalicovou a léky s obsahem alfa- metyl dopa.

Dieta před vyšetřením HIOK:

Vynechejte banány, kiwi, rajčata, avokádo a ananas, z léků preparáty kolagenu.

Uvedené diety dodržujte 3 až 4 dny před sběrem moče a v den sběru moče. Pokud máte naordinováno vyšetření obou parametrů VMK a HIOK, dodržte dietní omezení pro obě vyšetření!