Interna a kardiologie

Změna telefonního čísla:  +420 737 724 301

nově můžete napsat SMS

Vážení klienti,

žádáme všechny, kteří jsou aktuálně v karanténě/izolaci nebo kteří vykazuji známky infekce, aby nás fyzicky nenavštěvovali a nejlépe telefonicky kontaktovali své praktické lékaře.

Dále žádáme pacienty o dodržování základních hygienických pravidel, např. kýchaní do kapesníků apod. a to nejen v prostorách polikliniky.

V případě akutních obtíží se obracejte jako dosud, v prvé řadě na své praktické lékaře, kteří rozhodnou, zda máte akutně vyhledat naši pomoc. Stejně tak jako dosud je pro závažné zdravotní stavy určena linka 155 - Rychlé záchranné pomoci.

Děkujeme. Tým ambulance DRADR s.r.o.

Interní a kardiologická ambulance MUDr. Radky Adámkové, Ph.D.

Lékařka:

 • MUDr. Radka Adámková, Ph.D.

Zastupující lékařky:

 • MUDr. Alena Hontelová
 • MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., MBA.

Asistentka lékařky:

 • Mgr. Martina Horáková

Zastupující zdravotní bratr:

 • Bc. Tomáš Horák

Ordinační doba 


Po: 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00


Út: 7:00 - 11:30, 12:00 - 14:00


St: 7:00 - 11:30, 

      12:00 - 14:00 pouze objednaní


Čt: 7:00 - 11:30, 

      12:00 - 14:00 pouze objednaní


Pá: 7:00 - 11:30 pouze objednaní


V době letních prázdnin ordinujeme pouze dopoledne


Akutní případy ošetřujeme pouze v ordinačních hodinách pro neobjednané klienty, v ostatních případech nutno navštívit nemocnici. 

V případě naší nepřítomnosti (např. dovolená) předpisuje léky váš praktický lékař.

Neordinujeme

Služby

Pravidelné prohlídky

Nové klienty pro tuto službu nepřijímáme

Kompletní interní a kardiologické vyšetření

Všechny zdravotní pojišťovny

Interní předoperační vyšetření

Všechny zdravotní pojišťovny

Vyšetření před lázeňskou léčbou

Všechny zdravotní pojišťovny

Klidové EKG | popis EKG

Toto vyšetření provádíme v ordinačních hodinách pro neobjednané pacienty, není třeba se objednávat.

Všechny zdravotní pojišťovny

Ergometrie

Zátěžové vyšetření

Všechny zdravotní pojišťovny

Tlakový holter

24hodinové ambulantní monitorování tlaku

Všechny zdravotní pojišťovny

EKG holter

24hodinové ambulantní monitorování EKG

Všechny zdravotní pojišťovny, mimo VZP (111)


Echokardiografie

Ultrazvukové vyšetření srdce

Všechny zdravotní pojišťovny, mimo VZP (111) a OZP (207)


Spirometrie

Vyšetření vitální kapacity plic

Všechny zdravotní pojišťovny, mimo OZP (207), RBP (213), VZP (111), ZPŠ (209)

Důležité informace k vybraným službám

EKG holter

 • Jedná se o vyšetření s 24 hodinovým monitorováním EKG. 
 • V den vyšetření neošetřujte pokožku krémem!
 • Po dobu monitorování platí zákaz koupání, jelikož přístroj nesmí přijít do styku s vodou a taktéž platí přísný zákaz vyšetření CT, RTG a magnetické rezonance - mohlo by dojít k vymazání nahraných dat a poškození přístroje 
 • Nutno se objednat, bez objednání není možno provést vyšetření


Tlakový holter

 • Jedná se o vyšetření s 24 hodinovým monitorováním krevního tlaku. 
 • Vhodné si obléknout tričko s delším rukávem, ve kterém strávíte celých 24 hodin.
 • Po dobu monitorování platí zákaz koupání, jelikož přístroj nesmí přijít do styku s vodou a taktéž platí přísný zákaz vyšetření CT, RTG a magnetické rezonance - mohlo by dojít k vymazání nahraných dat a poškození přístroje 
 • Nutno se objednat, bez objednání není možno provést vyšetření


Ergometrie

 • Jedná se o zátěžový test na kole s monitorováním srdce pomocí EKG. 
 • S sebou si vemte sportovní oblečení a obuv. Vhodné si vzít ručník na osušení po zátěžovém testu. 
 • Doporučujeme 48 hodin před vyšetřením vynechat silový trénink, pokud již musíte trénovat, pak doporučujeme lehčí formu tréninku, např. strečink, atd.


Předoperační vyšetření

 • Nutno přinést lékařské zprávy od všech doktorů, které navštěvujete
 • Nutno vyplnit formulář pro předoperační vyšetření
 • Nutno se objednat, bez objednání není možno provést předoperační vyšetření

Ceník placených výkonů

Podle zák. č. 48/1997 Sb., ust. § 15, odst. 10 o veřejném zdravotním pojištění, se ze zdravotního pojištění nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob.

Minimální kontakt


50 Kč

Aplikace injekce 

i. m., s. c., i. d.

40 Kč

Opis nálezu


80 Kč

Výpis z dokumentace na požádání


300 Kč

Komplexní vyšetření


800 Kč

Cílené vyšetření


500 Kč

Kontrolní vyšetření


250 Kč

EKG vyšetření

Náběr a popis klidového EKG

150 Kč

Tlakový holter

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

600 Kč

EKG holter

Holterovské vyšetření - 24 hodinové monitorování EKG

1000 Kč

Ergometrické vyšetření

Zátěžový test na ergometru se sledováním EKG A TK před, při a po zátěži

650 Kč

Echokardiografické vyšetření

Ultrazvuk srdce

1000 Kč

Dovolujeme si vás upozornit, že platba placených výkonů lze provést pouze v hotovosti.

Smluvní zdravotní pojišťovny

Upozorňujeme klienty, že u některých zdravotních pojišťoven máme nasmlouvanou pouze část zdravotních výkonů. Rádi bychom však měli nasmlouvanou celou kardiologickou i interní péči.

V případě, že zrovna vaše zdravotní pojištovna nenabízí všechny výkony, které poskytujeme, kontaktujte ji.  

V sekci SLUŽBY naleznete výkony, které vám uhradí vaše zdravotní pojišťovna.

Kontaktujte nás

Interní, kardiologická a tělovýchovná ambulance

Poliklinika Zahradníkova, Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno, přízemí - dveře C28

+420 737 724 301

int.amb@seznam.cz