On-line dotazník

Vyplňte před první sportovní prohlídkou v naší ambulanci nebo při změnách

Tento dotazník vyplňuje klient nebo zákonný zástupce klienta před první sportovní/tělovýchovnou prohlídkou v naší ambulanci nebo při změnách.